KLUBBHÅNDBOK

KLUBBHÅNDBOK


Klubbhåndboken skal svare på alle viktige spørsmål knyttet til drift av DFI Svømming.

Den skal sikre kontinuitet og være et arbeidsverktøy for alle som er tilknyttet organisasjonen.

Klubbhåndboken revideres av Styret og skal gjennomgås minimum en gang i året i forbindelse med årsmøte. Klubbhåndboken inneholder basisopplysninger om DFI svømming og informasjon om historie, målsetting, visjon, aktiviteter, organisasjon, økonomi, sikkerhet og forholdet til barn og foresatte.


Klubbhåndboka er under arbeid, men planen er å legge den ut her på hjemmesiden.

Til nå er bare noen av vedleggene ferdige:

Barn og foresatte: