STYRET

STYRET 2016-2018


Styreleder :       Kristian Tangen

Nestleder :       Stian Kristiansen

Styremedlem :   Lena Borge


HVEM VI ER OG HVA VI JOBBER FOR


Styret vil jobbe for et bedre svømmetilbud til alle små og store i Frogn. Vi har til sammen åtte barn i barnehage, barneskole og på ungdomstrinnet. De eldste av barna har svømt i Svømmeklubben og DFI Svømming i mange år - og nå følger flere av småsøsknene etter. Vi er opptaftt av at både våre og andres barn skal ha et godt svømmetilbud med flinke instruktører. Vi er også opptatt av at svømmehallen skal være et trygt sted der barna opplever masse glede og får nye venner.


Styrets medlemmer har også selv drevet en del med svømming både i oppveksten og som voksne. To har gått på crawlkurs i regi av Svømmeklubben, og en har trent sammen med landets beste svømmere. Vi jobber også for at DFI Svømming skal få på plass et godt treningstilbud også for voksne.


Styret er også veldig bevisst på at alle ansatte skal få ryddige ansettelsesforhold. DFI Svømming har mange unge ansatte, og vi skal passe på at de får den støtten og kursingen de trenger. Målsettingen vår er å tilby en arbeidsplass som er sånn vi selv vil ha den. Og sånn vi vil at barna våre skal ha det i sin første jobb.


Styret mottar ikke lønn eller annen godtgjørelse for arbeidet.

Barna våre betaler full pris på alle svømmekurs.GJ 2017

Styremøte under vann