BARN

NORGES SVØMMESKOLE


BEGYNNER


På begynnernivå jobbes det med vanntilvenning og de fire kjernefunksjonene: dykke, flyte, gli og skape fremdrift i vannet. Hver funksjon bygger på hverandre, og skal gjøre barna trygge i vannet. De fire kjernefunksjonene ligger til grunn for at barna lærer å svømme. Kursene bygger på mestring av ferdigheter, når barnet mestrer ferdighetene til et kurs vil det bli tilbudt neste nivå. Det er vanlig å måtte gå ett eller flere nivåer flere ganger.

Vann svømmemerke
Hval svømmemerk
Skilpadd  svømmemerke
Pingvin svømmemerke
Selungen svømmemerke

VANN

Forkunnskaper:  For barn som ikke har erfaring i vann tidligere, eller er utrygge i vann. Barna må kunne være i bassenget uten foreldre. I DFI Svømming starter alle barn på Hval.

Mål:

Vannmerkekurset fokuserer på de grunnleggende øvelsene for vanntilvenning. Man skaper grunnlaget for læring av de fire kjernefunksjonene: dykke, flyte, gli og fremdrift.


HVAL

Forkunnskaper: Ingen forkunnskaper nødvendig, men barna må kunne være i bassenget uten foreldre. DFI Svømming har slått sammen Vann og Hval. Alle deltagere må være i skolealder.

Mål:

Holde pusten – hodet under vann – åpne øynene

Holde pusten – dykke ned – hente gjenstander på bunnen

Holde pusten – dykke mellom beina på en partner

Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – hente gjenstander på bunnen


SKILPADDE

Forkunnskaper: Barna må være komfortable i vann og kunne dykke 1 meter (helst) uten svømmebriller, samt hoppe alene fra bassengkanten. Alle deltagere må være i skolealder.

Mål:

1. Flyte på magen – linjeholding

2. Flyte på ryggen – linjeholding

3. Hoppe fra kanten – flyte opp på magen – linjeholding

4. Flyte på magen – linjeholding – dreie på rygg – linjeholding


PINGVIN

Forkunnskaper: Barna må kunne flyte i linjeholdning (pil) på mage og rygg i minst 15 sekunder uten hjelp. De må mestre å dreie rundt fra mage til rygg uten å sette bena i bunnen. Alle deltagere må være i skolealder.

Mål:

1. Gli på magen – linjeholding

2. Gli på ryggen – linjeholding

3. Gli i linjeholding med dreining fra mage til rygg og puste, drei tilbake på magen

4. Gli med crawlbeinspark på mage og linjeholding

5. Gli med crawlbeinspark på rygg – drei kroppen på mage og crawlbeinspark


SELUNGEN

Forkunnskaper: Barna skal kunne flyte og gli på mage og rygg, mestre crawlbeinspark i linje på mage og rygg samt kunne dreie fra mage til rygg – og tilbake til mage. Alle deltagere må være i skolealder.

Mål:

1. Sculling og crawlbeinspark på mage og rygg

2. Crawl uten pust

3. Crawl – rytmisk pusting og linjeholding

4. Rygg og linjeholding og pust

5. Glistup fra bassengkanten – crawl med pust


VIDEREGÅENDE


På videregående lærer barna bedre teknikk i tre av svømmeartene (crawl, rygg og bryst) med tilhørende start- og vendeteknikker. På videregående arbeides det også med å bruke svømmeartene til å svømme lengre distanser. Noe livredning kommer vi også innom. 


Sel svømmemerke
Sjøløve svømmemerke
Delfin svømmemerke
Hai svømmemerke

SEL

Forkunnskaper: Barna skal mestre rygg og crawl med pust til siden og glistup

fra bassengkant, samt ha kjennskap til sculling.

Mål:

1. Crawl og rygg inkl. linje, pust, armtak, beinspark, fraspark

2. Livredning og forstå hvorfor en skal varsle 113.

3. Gjennomføre 25 m crawl og rygg uten hjelp.


SJØLØVE

Forkunnskaper: Barna skal mestre god teknisk rygg og crawl med pust til siden

over minst 25 m, samt kunne utføre stup.

Mål:

1. 10 m delfinbevegelse på mage

2. Åpen vending i rygg og crawl

3. Stupe fra stående stilling, svømme 25 m crawl

4. Svømme 25 m rygg

5. 10 m brystbeinspark


DELFIN

Forkunnskaper: Barna skal kunne svømme rygg og crawl med pust til siden,

samt mestre brystsvømming og delfinbevegelse.

Mål:

1. 8 kick under vann med god linjeholdning

2. 15 m brystbeinspark med delfinbevegelse

3. 25 m bryst med delfinbevegelse, grovkoordinert

4. Lære om stevnerutiner


HAI

Forkunnskaper: Barna skal kunne svømme rygg og crawl med pust til siden,

mestre god teknikk i brystsvømming med starter og vendinger og kjenne til butterfly.

Mål:

1. Ha lært seg saltovending og vendinger i bryst, butterfly og medley.

2. Svømme 100 m medley

3. Lære om stevnerutiner

4. Startstup

MER INFORMASJON

Les sidene til Norges Svømmeskole for mer utfyllende informasjon.
GJ 2017

Norges Svømmeskole

Navnet Norges Svømmeskole, logo, merker og kursnavn er registrerte varemerker som tilhører Norges Svømmeforbund, og kan ikke brukes av andre uten skriftlig tillatelse fra Norges Svømmeforbund.