BETINGELSER

BETINGELSER


OPPSIGELSE AV PLASS

Oppsigelse av plass 14 dager før kurset starter belastes med 300 kr i administrasjonsgebyr.  Ingen refusjon etter dette.


SYKDOM OG FERIE

Det gis ikke kompensasjon for sykdom eller ferie. Dersom en ikke møter, anses gangen som tapt. Unntak for langvarig fravær dokumentert med legeattest.


KANSELLERING AV KURS

Vi er en liten klubb og sykdom blant trenere eller få påmeldte kan føre til kansellering. Ved bortfall av en vesentlig del av kurset vil en forholdsmessig del av treningsavgiften tilbakebetales.


STENGT HALL

Vi har ikke anledning til å erstatte tapte dager som skyldes feil ved svømmehallen eller utløsing av brannalarm.


MEDLEMSKONTIGENT

Alle kursdeltagere må betale årlig medlemskontingent i DFI. Dette er obligatorisk og dekker blant annet forsikring gjennom Norges Svømmeforbund. Vi oppfordrer også foresatte til å melde seg inn i DFI for å få stemmerett på Årsmøtet og stille til verv. Les mer på DFIs hjemmeside.


UTSTYR

Badetøy, dusjsåpe, håndkle og svømmebriller. Alternativt vannflaske.

Badehette er påbudt i Seiersten Bad. På eksterne stevner må barna bruke hette med DFI-logo.

Svømmere på videregående kurs bør ha tettsittende badedrakt eller badeshorts.

Gode svømmebriller har fleksibel kant som virker som sugekopper rundt øyet.

Ungdom og voksne må kjøpe egne svømmeføtter med korte blad.


SVØMMESKOLE

Barn må være i skolealder for å begynne på svømmeskole. Foresatte bes vente utenfor hallen. Unntak er en kort stund første kursdag - og for å juble når barna mottar svømmemerker mot slutten av siste kursdag.


TRENERE

Treners ansvar er begrenset til tiden barna er inne i selve svømmehallen og ikke i gang eller garderobe. Svømmeklubben har rett til å bytte ut trenere eller sette inn vikarer, men vil tilstrebe at barna har faste trenere.


KURSTIDER

Flere svømmekurs kan bli slått sammen og tidspunkt for kurs kan da flyttes med inntil en time.  Vi beklager dette, men trenger denne fleksibiliteten for å unngå tomme eller overfylte kurs.


HYGIENE

Alle skal dusje nakne og såpe seg inn før de går i bassenget. Høye bakteriemålinger betyr mer klor i bassenget og i verste må hallen holdes stengt mens bassenget renses. Badehette er påbudt i Seiersten Bad.


GARDEROBE

Skolebarn må skifte i garderobe med samme kjønn. Det kan være stor aldersspredning på et kurs og i garderoben skifter barna samtidig med deltagere på kursene som går før og etter deres eget kurs.


FORESATTE

Foresatte har fullt ansvar for barn i gang og garderobe. Foresatte får ikke gå inn i motsatt kjønns garderobe, men bes om å samarbeide for å følge med på barna mens de dusjer og skifter. Grip inn dersom barna blir for utagerende. Det er lett å falle på våte gulv og herjing med dører kan gi klemskader. Det er ikke greit å gjemme andres klær eller å spionere i motsatt kjønns garderobe. Gi barna tid til å kose seg i garderoben og bli bedre kjent med hverandre.


INNGANGSPENGER BØLGEN BAD

Bølgen har varslet at de vil innføre våre utøvere må betale for å komme inn. Styret i DFI Svømming vil kjempe med nebb og klør for at dette ikke skal skje. Men hvis Bølgen innfører inngangspengeri løpet av kursperioden og dette gjør at noen ikke har råd til å fullføre kurset, så vil DFI refundere kursavgiften for den perioden hvor man må betale innganspenger, forutsatt at beløpet overstiger 200 kr.