BETINGELSER

DFIs svømmetrening: dette bør du vite


Hos DFI lærer man å svømme riktig; fokus på crawl og rett kroppsholdning. Foresatte er ikke med i bassenget, og på de lavere partiene er det 3-5 barn per instruktør.


Treningsavgiften er 290,- per måned på de laveste nivåene. Du trenger ikke betale for mer enn en måned, hvis du finner ut at dette ikke var noe for ditt barn, eller deg selv.


Barn kan tegne et eget DFI Svømming Månedsabonnement hos Bølgen til 170,- per måned og trenger da ikke betale for inngang når de bruker det fantastiske Bølgenanlegget utenom treningstidene.


Påmelding skjer på Trygg i Vann. Gå til fanen Søk aktivitet i kommune og velg Frogn. Normalt skal de minste barna meldes på Hvalmerket, men hvis du er usikker, sjekk Nivåvelgeren.


Du finner Hvalmerket ved å velge Begynneropplæring som Opplæringstype. Sett barnet opp på Venteliste dersom det ikke er ledige plasser, så får du tilbud så snart noe er ledig.


Korona

Som en følge av korona er Bølgen stengt fram til 8. desember for publikum og voksne utøvere. Utøvere under 20 år trener som vanlig. Bølgen har innført gode rutiner for å redusere risikoen for smitte og vi ber dere alle følge disse. Vi ber også om at voksne forsøker å unngå opphold i garderobe, og at man holder god avstand dersom man må være med inn i hallen eller venter i andre deler av anlegget.


Kontinuerlig svømmetrening – ledige plasser hver måned

Våre treninger går kontinuerlig. Det vil si at du melder deg inn og er med så lenge som du/barnet har lyst, og melder deg ut når du ikke vil gå på svømmetrening lenger.


Hver måned vil vi ha ledige plasser og tilbyr disse til deg som står på venteliste på Trygg i Vann. Vennligst spesifiser hvilke dager/tider som er aktuelle i kommentarfeltet. Jo flere alternativer du er åpen for, jo raskere vil du få tilbud om plass. Meldinger i kommentarfeltet vil ikke bli besvart, derfor ber vi deg ta kontakt på kurs@dfsvomme.no dersom du lurer på noe, så hjelper vi deg gjerne.

 

Barnas ferdigheter testes en gang i måneden. Når barnet har oppnådd alle nivåets delmål, flyttes det til neste nivå. Du vil bli kontaktet av DFI når barnet er klar for neste nivå. Vi flytter deretter barnet til neste nivå og barnet starter på det neste nivået allerede i neste måned. Du trenger altså ikke å foreta deg noe, vi fikser!

 

Treningsavgifter

Nedenfor er en oversikt over treningsavgiftene. I tillegg kommer årlig medlemskap i DFI og inngang hos Bølgen. Det gis 20% rabatt for søsken, samt for svømmere som er påmeldt mer enn ett kurs i måneden (f.eks. to skilpaddekurs i uka), dette må man melde fra om ved påmelding slik at fakturering blir satt opp rett. Rabattene kombineres ikke utover 20%.

Nivå

Varighet per trening (min)

Trening per uke

Treningsavgift per måned

Treningsavgift per år

Grunnleggende 1 (hval, skilpadde, pingvin, selunge)

30

1

290

2.465

Grunnleggende 2 (sel)

45

1

390

3.315

Videregående (sjøløve, delfin, hai)

45

2

490

4.160

Teknikk

ungdom

45

2

490

4.160

Konkurranse rekrutt

90

3-4

550

5.250

Konkurranse ungdom

90

3-5

700

6.650

Masters

voksne

60

1-3

540

5.130

Teknikk

voksne

60

1

500

4.750

Trygg i Vann

All påmelding skjer på Trygg i Vann, som er medlemsportalen til Norges Svømmeforbund. 


Vi anbefaler alle å registrere telefonnummer. Da er det enkelt for oss å nå deg dersom noe skulle skje, eller dersom en treningsdag skulle bli avlyst.


Vi anbefaler at du ikke reserverer deg fra massemail på tryggivann. Dersom du reserverer deg fra massemail vil du ikke motta viktig info på epost fra klubben.


Tryggivann benyttes for å gi tilbakemeldinger fra instruktør, samt utsendelse av informasjon. Noen barn er klare for å gå videre til neste nivå, da står dette «anbefalt videre nivå». Barna som skal videre til neste nivå blir flytte til neste nivå i Tryggivann.no i løpet av siste uke hver måned, mail med bekreftelse kommer. Noen vil naturligvis måtte bytte tid, men vi prøver så godt vi kan å finne et tidspunkt så nært som mulig det dere har i dag.


Opprykk, bytte av treningstider

Når barnet har oppnådd alle nivåets delmål vil det flyttes til neste nivå. Har du spørsmål angående barnets ferdigheter, ta gjerne kontakt med Hovedinstruktør eller Instruktør før/etter neste trening.


De som blir anbefalt til neste nivå kan i løpet av siste uken i måneden hente merke for bestått nivå hos Hovedinstruktør.


Ved opprykk gjør vi så godt vi kan for å finne plass på samme dag, men kan ikke garantere dette. Vi må ha minimum 3 deltakere per instruktør for å gjennomføre svømmetrening på et gitt nivå.


Dersom du har ønske om å bytte basseng/dag/tid, er det mulig å sende inn ønsket på epost til kurs@dfsvomme.no. Vi går igjennom disse hver måned og jobber så godt vi kan for å få ønskene til å gå i oppfyllelse. Dersom vi får det til vil vi kontakte deg.


Aldersgrenser

Hos oss kan barnet begynne på svømming når det har fylt 5 år. På de videregående nivåene må barnet ha fylt 8 år.


Fakturering

Dere faktureres månedlig for treningsavgift med forfall den 20. per måned. De laveste nivåene trener ikke i juni, juli og august, og blir da heller ikke fakturert  for disse månedene. I januar faktureres det halv treningsavgift. Manglende betaling og purring vil medføre et purregebyr på 50,-.


Voksne og konkurransesvømmerne trener også i juni, fram til skolens sommerferie.


Det er ikke trening på skolens fridager og ferier. Månedsavgiften er fast uavhengig av antall treningsdager pr måned. Dette er en snittberegning på et år. Det vil variere fra ukedag til ukedag hvor mange treningsdager det er per måned da dette avhenger av blant annet røde dager.


Utmelding og angrefrist

Frist for utmelding: 10. hver måned. Utmelding kan kun gjøres skriftlig på e-post til kurs@dfsvomme.no og gjelder fra og med måneden etter utmeldingen. Det vil si at dersom du melder deg ut innen 10. januar, går barnet ditt på trening ut januar måned. Dersom utmeldingen kommer etter 10. januar, har dere plassen ut februar og blir fakturert også for denne måneden. Det er 14 dagers angrefrist ved første påmelding.


Permisjon

Det er mulighet for permisjon (1-2 måneder per kalenderår) uten å betale, ved dokumentert sykefravær – for eksempel brudd i armen.


Force Majeure

Eventuelle avlysninger grunnet såkalt «force majeure», altså når det gjelder hendelser utenfor vår kontroll (som f.eks. Korona-hendelser eller feil på anlegg) blir ikke tatt igjen. Vi fakturerer imidlertid ikke for den tiden man taper dersom hendelsen varer mer enn en uke.


Medlemskontingent DFI

Alle deltakere må betale medlemskontingent til DFI en gang hvert kalenderår. Du betaler kun én medlemsavgift uavhengig av hvor mange idretter du driver med. Medlemskontingenten er 200 kroner/år for barn og 400 kr/år for voksne.


Bølgen-medlemskap

Barn som svømmer med DFI må betale inngang hos Bølgen (årskort, klippekort, dagspass etc.) men har nå mulighet til å tegne et eget DFI svømming månedsabonnement. Ved et slikt medlemskap så kan de benytte anlegget utenom fastlagte treningstider.  Nåværende pris er kr. 170 ,- pr. måned med unntak av juni, juli og august. I disse månedene må man fryse Bølgenmedlemskapet eller betale ordinær medlemspris. Standard medlemsvilkår er gjeldene: https://bolgenbad.no/medlemsvilkar/


Til sammenligning koster en inngang hos Bølgen 125 kroner. Hvis man besøker anlegget to ganger i måneden utenom treningstid, så har man tjent inn medlemskapet.  Vi oppfordrer så mange som mulig til å bruke anlegget utenom treningstiden slik at barna blir gode til å svømme.

Medlemskapet hos Bølgen er et løpende abonnement. Ved tegning av et nytt abonnement betales nåværende og neste måned. Foresatte må tegne av et nytt abonnement til barn under 18 år.
Alle abonnement har forskuddsvis betaling den 20. i måneden før. 


Når du eller barnet slutter å svømme med DFI, vil vi sende deg en e-post om at du heretter vil måtte betale full pris for Bølgenabonnementet. Hvis du ikke vil det, må du selv avslutte abonnementet. Oppsigelsestiden for Bølgenabonnementet er en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Oppsigelsen skal skje ved utfylling av skjema i resepsjonen eller skriftlig til bolgen@bolgenbad.no


Konkurransesvømmerne, voksne og masters betaler ordinær pris for medlemskap/inngang.