LISENS

STARTLISENS


Startlisens er obligatorisk for alle deltagere på åpne stevner. Lisensen gjelder fra innbetalingsdato og ut året. Ved å betale lisens får man bladet Norsk Svømming, idrettsskadeforsikring og tilgang til Skadetelefonen med spesialkompetanse i idrettsmedisin. Ring 02033 alle dager kl. 9-21. Også svømmere over 12 år som ikke deltar på stevner bør betale lisens for å være forsikret under trening. Barn til og med 12 år er forsikret gjennom en egen barneidrettsforsikringen og betaler derfor en rimeligere lisens. Les mer om startlisens på sidene til Norges Svømmeforbund her.


PRISER 2017

350 kr Startlisens 9-12 år (2005-2008)

750 kr Startlisens fra 13 år (2004 og eldre)


BETALING

DFI kontoret sender ut lisensgiro til alle aktuelle svømmere. Ikke glem å betale! Det sendes ikke ut purring.

Kontakt stevneansvarlig i DFI Svømming dersom giro ikke er mottatt. Startlisensen betales direkte til Norges Svømmeforbund på konto 7874.06.70025 med personlig KID.
GJ 2018


Norges Svømmeforbund logo